Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα – Αθλητική Διατροφή

Αθλητική Διατροφή

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης στην “Αθλητική Διατροφή”.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης τις τηλεδιασκέψεις παρευρισκόμενοι/ες στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους επιμορφούμενους/ες βασικές και σύγχρονες γνώσεις στην «Αθλητική Διατροφή» καθώς και την απαιτούμενη κατάρτιση για την εφαρμογή  των γνώσεων αυτών σε αθλητές και αθλούμενους

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Οι προπονητές, οι αθλητές και οι ελεύθερα ασκούμενοι αναγνωρίζουν ότι η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση και γενικότερα στην επιτυχία στον αθλητισμό. Τα οφέλη από την κατάλληλη και εξατομικευμένη διατροφή περιλαμβάνουν:

 • Μέγιστες προσαρμογές στην προπόνηση.
 • Βέλτιστη αποκατάσταση μεταξύ προπονήσεων και αγώνων.
 • Επίτευξη και διατήρηση ιδανικής σωματικής σύστασης.
 • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αθλητική Διατροφή»:

 • Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην «Αθλητική Διατροφή» που προσφέρεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα.
 • Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές με σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο  ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.
 • Το πρόγραμμα βασίζεται στην εφαρμογή των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων της Αθλητικής Διατροφής με στόχο την επίλυση ρεαλιστικών διατροφικών προβλημάτων και την υποστήριξη της αθλητικής απόδοσης.
 • Παρέχεται επιστημονική βιβλιογραφία που καλύπτει όλα τα σύγχρονα θέματα αθλητικής διατροφής

Το Σεμινάριο απευθύνεται

Το πρόγραμμα Αθλητικής Διατροφής αφορά όλους όσους συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • προπονητές και αθλητές κλασσικών αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο, ο στίβος και ο μαραθώνιος
 • personal trainers
 • προπονητές fitness
 • δασκάλους χορού, yoga και pilates
 • προπονητές body building
 • ασκούμενους που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την υγεία και την απόδοσή τους

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα μπορούν να

 • Κατανοούν τους βασικούς μοριακούς, βιοχημικούς και φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την αθλητική απόδοση.
 • Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της διατροφής σε διαφορετικά είδη άσκησης και αθλημάτων, καθώς και στον έλεγχο της σωματικής σύστασης.
 • Συνθέτουν τις παρεχόμενες επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να επιλύουν πρακτικά καθημερινά ζητήματα αθλητικής διατροφής και απόδοσης.
 • Σχεδιάζουν ένα διατροφικό πλάνο για έναν αθλητή ή αθλούμενο.

Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 19) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 181)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν:

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Παρασκευή 17:30 – 19:30) και μια τελική τηλεδιάσκεψη διάρκειας 3 ωρών (την τελευταία Παρασκευή του προγράμματος 17:30 – 20:30).
 • Εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
 • Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο βοηθητικό υλικό για την κάθε διάλεξη. Για παράδειγμα, παρουσιάσεις PowerPoint διαλέξεων, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με PowerPoint, βίντεο και σύγχρονα ανασκοπικά και ερευνητικά άρθρα σε θέματα αθλητικής διατροφής, quizzes αυτοαξιολόγησης για τη γνώση που αποκτήθηκε σε κάθε διάλεξη. 

Περιεχόμενο Σπουδών – Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες

 1. Αρχές αθλητικής διατροφής (20 ώρες)

Η πρώτη διάλεξη περιλαμβάνει τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται ως «θεωρητικό υπόβαθρο» για την κατανόηση των ειδικών θεμάτων αθλητικής διατροφής. Τέτοιες γνώσεις είναι:

 • Ο ρόλος των διάφορων θρεπτικών συστατικών (μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων) στην ανθρώπινη διατροφή.
 • Ενεργειακός/Ασκησιογενής μεταβολισμός και ο ρόλος της διατροφής.
 • Εγκαθιδρυμένες και αναδυόμενες προσεγγίσεις στην Αθλητική Διατροφή.
 1. Διατροφή σε αθλήματα ταχύτητας (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως τα δρομικά αγωνίσματα στίβου έως 800 μέτρα και η κολύμβηση έως 200 μέτρα. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η μεγάλη ταχύτητα και η ικανότητα παραγωγής μυϊκής ενέργειας κυρίως από τη φωσφοκρεατίνη και το αναερόβιο αγαλακτικό και γαλακτικό σύστημα. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα ταχύτητας.
 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα ταχύτητας.
 1. Διατροφή σε αθλήματα αντοχής (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως ο μαραθώνιος, η κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, η ποδηλασία δρόμου και η ορειβασία. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η αυξημένη καρδιοαναπνευστική αντοχή και το υψηλό αναερόβιο κατώφλι. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα αντοχής.
 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα αντοχής.
 1. Διατροφή σε αθλήματα δύναμης (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως η άρση βαρών, τα μαχητικά αθλήματα, τα αγωνίσματα ρίψεων και αλμάτων, το cross-fit. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η εκρηκτική δύναμη και η ικανότητα παραγωγής μυϊκής ενέργειας κυρίως από τη φωσφοκρεατίνη και το αναερόβιο αγαλακτικό σύστημα. Η κατηγορία των αθλημάτων δύναμης περιλαμβάνει αθλητές/αθλούμενους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος του αθλήματος. Σε άλλες περιπτώσεις το ζητούμενο είναι η μέγιστη δύναμη και η ταχυδύναμη ενώ σε άλλες η αντοχή στη δύναμη. Προκειμένου να καλυφθεί όλο το εύρος των αθλημάτων θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα δύναμης.
 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα δύναμης.
 1. Διατροφή σε ομαδικά αθλήματα (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ αλλά και άλλων αθλημάτων με παρόμοιες διατροφικές ανάγκες (όπως το τένις). Στα αθλήματα αυτά απαιτείται ιδιαίτερη διατροφική προσέγγιση λόγω της συνεχούς εναλλαγής προσπαθειών μέγιστης έντασης με προσπάθειες χαμηλής ή μέτριας έντασης. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε ομαδικά αθλήματα.
 • Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε ομαδικά αθλήματα.
 1. Λιποδιαλύτες και διατροφικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους (20 ώρες)

Η διαχείριση του σωματικού βάρους και η επίτευξη της ιδανικής σωματικής σύστασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους ενός αθλητή. Παράλληλα, θα συζητηθεί τόσο η τάση για τη χρήση διατροφικών σκευασμάτων που χαρακτηρίζονται ως λιποδιαλύτες (fat burners) όσο και η αποτελεσματικότητά τους. Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν:

 • Διατροφικές στρατηγικές για την διατήρηση του ιδανικού βάρους και της σωματικής σύστασης.
 • Δημοφιλή διατροφικά σκευάσματα που σχετίζονται με την καύση του λίπους, ο τρόπος δράσης τους και η δυνητική αποτελεσματικότητά τους.
 1. Νέα συμπληρώματα διατροφής (20 ώρες)

Τα συμπληρώματα αθλητικής διατροφής εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα στο καθημερινό διατροφικό τους πλάνο. Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν:

 • Οι μοριακοί και βιοχημικοί μηχανισμοί δράσης των πιο δημοφιλών νέων συμπληρωμάτων διατροφής.
 • Η σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των σκευασμάτων.
 • Πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα συμπληρώματα διατροφής.
 1. Σύγχρονες αντιπαραθέσεις στην αθλητική διατροφή (20 ώρες)

Όπως συμβαίνει σε όλα τα επιστημονικά πεδία, έτσι και το πεδίο της Αθλητικής Διατροφής χαρακτηρίζεται διαχρονικά από έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των ερευνητών. Μερικά παραδείγματα που θα παρουσιαστούν σε αυτή τη διάλεξη είναι:

 • Τα αντιοξειδωτικά ως εργογόνα βοηθήματα.
 • Τα αθλητικά ποτά ως εργογόνα βοηθήματα.
 • Χρόνια λήψη υδατανθράκων πριν την προπόνηση (train low – compete high concept) και η προαγωνιστική υπερφόρτωση υδατανθράκων.
 • Περιοδικότητα στην διατροφή.
 • Εξατομικευμένη διατροφή.
 1. Debate μεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων (21 ώρες)

Στην τελευταία διάλεξη θα είναι παρόντες και οι 4 διδάσκοντες και βασικός στόχος της διάλεξης θα είναι να απαντηθούν ερωτήσεις των συμμετεχόντων που θα έχουν συλλεχθεί προηγουμένως (μέσω της πλατφόρμας e-learning). Μέσω αυτής της διαδικασίας θα δοθεί ευκαιρία και για μια γενικότερη συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες γύρω από τον χώρο της αθλητικής διατροφής. Η διάλεξη θα γίνει με τη μορφή «στρογγυλής τράπεζας».

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ σε 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/820/online-form/

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 08/05/2018

Έναρξη σεμιναρίου 11/05/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.