ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

  1. Αποφασίστηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 9:00 μ.μ.  να πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας του συλλόγου στο art-cafe  «ΣΟΥΙΤΑ».
  2. Να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη σχετικά με το υλικό που απαιτείται για τα νέα γραφεία του συλλόγου και όποιος μπορεί να διαθέσει υλικό ή εθελοντική εργασία για την επάνδρωσή του.
  3. Αποφασίστηκε Υπεύθυνος του Τομέα Εθελοντισμού στον 5ο Ημιμαραθώνιο Θανάσης Σταμόπουλος να είναι ο Ταμίας του συλλόγου Βασίλης Σταμόπουλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

  1. Ανοιχτή γενική συνέλευση την Πέμπτη 5/1/2012 στο ξενοδοχείο Διβάνη με θέμα τον 5ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος».
  2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων θα αποτελεί ταυτόχρονα και το Δ.Σ. της Οργανωτικής επιτροπής του 5ου Ημιμαραθωνίου Θανάσης Σταμόπουλος, χωρίς όμως να υπάρχουν σ’ αυτό οι θέσεις του εφόρου και του γενικού αρχηγού. Οι υπόλοιπες θέσεις θα παραμείνουν ως  έχουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων.
  3. Ο Αντιπροέδρος κ.  Οικονομίδης και η Γραμματέας κ. Κοντοτόλη αποφασίστηκε να είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των υλικών και των εργασιών, που θα απαιτηθούν για τα νέα γραφεία του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στο πάρκο του Άη- Γιώργη.
  4. Ο γενικός αρχηγός Βαγγέλης Διβάνης αποφασίστηκε να είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των χρημάτων των μελών, που επιθυμούν την ετήσια συνδρομή του περιοδικού RUNNER.
  5. Τέλος αποφασίστηκε σε όσα μέλη του συλλόγου δεν έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τις διάφορες δραστηριότητες του συλλόγου, αγωνιστικές,  εθελοντικές, οργανωτικές, κτλ να μην τους ανανεώνεται η έκδοση της κάρτας μέλους. Τη δυνατότητα αυτή θα την  έχουν ξανά μετά την πάροδο 6 μηνών κι αφού προηγουμένως είναι τακτοποιημένοι οικονομικά και έχουν επίσης επιδείξει  ενεργή προσφορά στο σύλλογο.