Ατομικά Εξειδικευμένα Προγράμματα προπόνησης

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Π.Θ., MSc Μεγιστοποίηση της Επίδοσης / Απόδοσης ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.) : Ατομικά Εξειδικευμένα Προγράμματα προπόνησης προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, τις ανάγκες, την καθημερινότητα και τους αγωνιστικούς στόχους σας. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ €30 αντί €60, τηλ. 6974 796162