ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32ου ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Φ Ι Λ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ ΟΣ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ                      Λ Α Μ Ι Α Σ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο   Σ. Ε. Γ. Α. Σ

O ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Με την ευγενή στήριξη της

 Ένωσης Πτυχιούχων Φυσ. Αγ. Ν. Φθ/δας

Και του Συλ.  Παλαιών  Αθλητών Κλασσικού Αθλητισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΝ ΤΟΝ 32ο  ΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

< ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΑΛΑΜΑΝΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ >Read More »