Στην Έδεσσα , στον 3ο Δρόμο του Κερασιού οι δρομείς του Συλλόγου μας

Οι 5 δρομείς του Συλλόγου μας που έτρεξαν στον 3ο Δρόμο Κερασιού στην Έδεσσα:Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:

Φαγκρίδας Κωνσταντίνος , Τάσιος Χρήστος , Σόφκος Χρήστος , Φαγκρίδας Αθανάσιος , Ρουσιαμάνης Κώνσταντίνος

Read More »