Συμμετοχή στον Άθλο Τζουμέρκων/T.U.M.A.R.(tzoumerka ultra marathon adventure race)17 για τον δρομέα μας Βασίλη Γαλάνη

Με το διοργανωτή Γιάννη Θεοχαρόπουλο, τον οποίο γνώρισα μετά τον τερματισμό μου. Από τους ανθρώπους που σου αφήνει την αίσθηση της καθαρότητας του βουνού. Τρομερή δουλειά σε τροφοδοσία, σηματοδότηση, ακόμα και χιονούρες για ασφαλή διάβαση των αθλητών από το παγωμένο χιόνι.

Read More »